praktische info

zaterdag 31 augustus 2024

Sporthal Laakdal, Kwade Plas 1, 2431 Veerle-Laakdal


algemene info faq Reglement downloads

reglement

 • Alle deelnemers nemen deel op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen tijdens de Laakdal zonder Grenzen. In het geval er toch iets mis mocht gaan, dienen de deelnemers zelf een verzekering te hebben.
 • Het inschrijvingsgeld bedraagt €390 per team. Dit bedrag is inclusief €150 aan drankbonnen.
 • Bij afmelding gelden de volgende regels: bij afzegging tot 30 juni wordt €380 teruggestort, bij afzegging tussen 1juli en 15 juli wordt €200 teruggestort. Bij afzegging tussen 16 juli en 31 juli wordt €120 teruggestort. Vanaf 01 augustus wordt er niets teruggestort.
 • Bij het niet aanwezig zijn, of het niet verwittigen van het afwezig zijn van een team bij het aanmelden, beschouwen wij dit team als niet-deelnemend.
 • Iedereen dient de instructies van de wedstrijdleiding op te volgen in verband met de veiligheid en de voortgang van de activiteiten.
 • Elk team bestaat uit minimum 8 en maximum 12 deelnemers incl. kapitein.
 • De deelnemers (incl. kapitein) uit elk team blijven de hele dag dezelfde spelers.
 • In geval van blessures/uitval van spelers beslist de organisatie of vervanging is toegestaan.
 • De minimum leeftijd voor deelname is 16 jaar (of 16 worden in datzelfde jaar van de editie).
 • Indien een spel met 8 of minder spelers wordt gespeeld, beslissen de teams op voorhand welke spelers niet meedoen met het spel. Deze deelnemers nemen buiten de afrastering plaats en spelen niet mee.
 • Meerdere teams van 1 vereniging/vriendengroep (of ander gezelschap) mogen onderling niet wisselen. Team 1 houdt de hele dag dezelfde spelers en team 2, 3, ... ook.
 • Het startsignaal van de spellen wordt centraal gegeven (wordt omgeroepen via geluidsinstallatie). Wees op tijd bij het spel (minstens 5min op voorhand). Er moet op tijd gestart worden.
 • De eindtijd van de spellen wordt ook centraal aangegeven of door de spelleiding.
 • De puntenverdeling staat bij elke individuele proef uitgelegd.
 • Het winnende team per spel krijgt het meeste aantal punten, het team daaronder 1 punt minder, enzovoort. Het laatst eindigende team krijgt één punt. Het team met het meeste aantal punten wordt de uiteindelijke winnaar.
 • Ploegen die dezelfde tijd of hetzelfde aantal punten scoren, krijgen een gelijk aantal punten toegekend.
 • Bij een gelijke einduitslag telt in eerste instantie het aantal gewonnen spellen, daarna het aantal tweede plaatsen, ...
 • Indien een proef niet wordt gespeeld (bv. door heirkracht), wordt de gemiddelde score gegeven (30punten). Indien deze proef ook een Joker-proef was, wordt de joker toegewezen aan het spel waar het team het beste/hoogste heeft gescoord (ter compensatie)
 • Niet deelnemen aan een proef, vals spelen of onsportief gedrag is gelijk aan 0 punten voor deze proef.
 • Alleen de kapiteins kunnen officieel protest indienen bij de organisatie. Dit protest wordt op het einde van de dag beoordeeld.
 • Over de uiteindelijke uitslag beslist enkel de organisatie.
 • De organisatie adviseert uit veiligheidsoverwegingen om als actief deelnemer tijdens het evenement beperkt alcoholhoudende drank te nuttigen.
 • Wij adviseren gemakkelijke kledij, een lange broek en droge kleding mee te nemen, omdat sommige spellen hierom vragen.
 • Kledij met scherpe voorwerpen (zoals gespen,…) mogen niet op de spelkussens. Denk aan piercings, plak deze af!
 • Mochten er zich kleine ongevallen voordoen, dan snelt de EHBO-post te hulp: beter voorkomen dan genezen! Houd de spelregels in acht, dan is de kans op bijvoorbeeld schaafwonden of kneuzingen gering.
 • Bij wonden of kleine kwetsuren (bv. Bloedende vinger) – Plak deze af, voor je aan een proef start.
 • Valt er een gekwetste tijdens het spel, dan wordt het spel voor elk team onherroepelijk stilgelegd. Dit om de juiste eerste zorgen te kunnen toedienen. Beide teams krijgen de gemiddelde score voor deze proef.
 • Op het speelterrein is geen glas toegelaten.
 • Wij verzoeken de deelnemers vriendelijk, doch zeer dringend, geen eigen eten en drinken mee te nemen. Er zijn mogelijkheden genoeg om de inwendige mens aan te sterken tijdens de pauzes.
 • Er mag onder géén enkele voorwaarde gebarbecued of andere warmtebronnen toegepast worden op en rond het evenemententerrein.
 • Het is niet toegestaan om eigen spandoeken en/of reclameborden te plaatsen op het terrein. Dit uit respect voor de sponsors. Deze worden verwijderd en kunnen later weer worden opgehaald bij de organisatie.
 • Toeschouwers (familie, vrienden enz.) zijn verplicht achter de afrastering te blijven. Zowel tijdens de spellen als op momenten dat het spel niet gebruikt wordt.
 • Kinderen mogen enkel onder begeleiding van een volwassene het veld betreden. Dit uit veiligheidsoverwegingen. Er liggen veel materialen op het veld die niet geschikt zijn als speelgoed! (stroom, water enz.).
 • Er is kleedruimte en douchegelegenheid voorzien. De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal uit de kleedruimtes.
 • In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de organisatie.
 • Neem alle regels in acht zodat we een geweldig evenement krijgen.