praktische info

zaterdag 27 augustus 2022

Sporthal Laakdal, Kwade Plas 1, 2431 Veerle-Laakdal


algemene info faq Reglement downloads

reglement

 • Alle deelnemers nemen deel op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen tijdens de Laakdal zonder Grenzen. In het geval er toch iets mis mocht gaan, dienen de deelnemers zelf een verzekering te hebben.
 • Het inschrijvingsgeld bedraagt €280 per team. Dit bedrag is inclusief €135 aan drankbonnen.
 • Bij afmelding gelden de volgende regels: bij afzegging tot 30 juni wordt het volledig bedrag teruggestort, bij afzegging tussen 1juli en 31 juli wordt €200 teruggestort. Bij afzegging tussen 1 augustus en 15 augustus wordt €150 teruggestort. Vanaf 16 augustus en/of afwezigheid op de dag zelf wordt er niets teruggestort.
 • COVID-19 informatie: Indien de organisatie wordt aangeraden/genoodzaakt om LZG2020 te annuleren, zal het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald worden
 • Bij het niet aanwezig zijn, of het niet verwittigen van het afwezig zijn van een team bij het aanmelden, beschouwen wij dit team als niet-deelnemend.
 • Bij de aanmelding van de kapiteins moeten de teams een joker inzetten op 1 onderdeel (en 2 back-ups indien het Joker-spel door heirkracht niet gespeeld kan worden). De behaalde punten op dat onderdeel worden dan verdubbeld.
 • Iedereen dient de instructies van de wedstrijdleiding op te volgen in verband met de veiligheid en de voortgang van de activiteiten.
 • Elk team moet bestaan uit minimum 8 en maximum 12 deelnemers incl. kapitein.
 • De deelnemers (incl. kapitein) uit elk team blijven de hele dag dezelfde spelers.
 • In geval van blessures/uitval van spelers beslist de organisatie of vervanging is toegestaan.
 • De minimum leeftijd voor deelname is 16 jaar (of 16 worden in datzelfde jaar van de editie).
 • Indien een spel met 8 of minder spelers wordt gespeeld, beslissen de teams op voorhand welke spelers niet meedoen met het spel. Deze deelnemers nemen buiten de afrastering plaats en spelen niet mee.
 • Meerdere teams van 1 vereniging/vriendengroep (of ander gezelschap) mogen onderling niet wisselen. Team 1 houdt de hele dag dezelfde spelers en team 2 (evt.3, ...) ook.
 • Het startsignaal van de spellen wordt centraal gegeven (wordt omgeroepen via geluidsinstallatie). De kapiteins moeten er dus over waken dat zij altijd met hun team op tijd bij het volgende spel zijn. Er moet op tijd gestart worden.
 • De eindtijd van de spellen wordt ook centraal aangegeven of door de spelleiding.
 • Indien een proef (door heirkracht of stuk) niet kan doorgaan, wordt deze ronde niet ingehaald en krijgt dit team het gemiddelde van de scores.
 • De puntenverdeling staat bij elke individuele proef uitgelegd.
 • Het winnende team per spel krijgt het meeste aantal punten, het team daaronder 1 punt minder, enzovoort. Het laatst eindigende team krijgt één punt. Het team met het meeste aantal punten wordt de uiteindelijke winnaar.
 • Ploegen die dezelfde tijd of hetzelfde aantal punten scoren, krijgen een gelijk aantal punten toegekend.
 • Bij een gelijke einduitslag telt in eerste instantie het aantal gewonnen spellen, daarna het aantal tweede plaatsen, ...
 • Niet deelnemen aan een proef, vals spelen of onsportief gedrag is gelijk aan 0 punten voor deze proef.
 • Alleen de kapiteins kunnen officieel protest indienen bij de organisatie. Dit protest wordt op het einde van de dag beoordeeld.
 • Over de uiteindelijke uitslag beslist enkel de organisatie.
 • De organisatie adviseert uit veiligheidsoverwegingen om als actief deelnemer tijdens het evenement beperkt alcoholhoudende drank te nuttigen.
 • Wij adviseren gemakkelijke kledij, een lange broek en droge kleding mee te nemen, omdat sommige spellen hierom vragen.
 • Kledij met scherpe voorwerpen (zoals gespen,…) mogen niet op de spelkussens. Denk aan piercings, plak deze af!
 • Mochten er zich kleine ongevallen voordoen, dan snelt de EHBO-post te hulp: beter voorkomen dan genezen! Houd de spelregels in acht, dan is de kans op bijvoorbeeld schaafwonden of kneuzingen gering.
 • Bij wonden of kleine kwetsuren (bv. Bloedende vinger) – Plak deze af, voor je aan een proef start.
 • Valt er een gekwetste tijdens het spel, dan wordt het spel voor elk team onherroepelijk stilgelegd. Dit om de juiste eerste zorgen te kunnen toedienen. Beide teams krijgen de gemiddelde score voor deze proef.
 • Op het speelterrein is geen glas toegelaten.
 • Er mag onder géén enkele voorwaarde gebarbecued of andere warmtebronnen toegepast worden op het evenemententerrein.
 • Wij verzoeken de deelnemers vriendelijk, doch zeer dringend, geen eigen eten en drinken mee te nemen. Er zijn mogelijkheden genoeg om de inwendige mens aan te sterken tijdens de pauzes.
 • Het is niet toegestaan om eigen spandoeken en/of reclameborden te plaatsen op het terrein. Dit uit respect voor de sponsors. Deze worden verwijderd en kunnen later weer worden opgehaald bij de organisatie.
 • Toeschouwers (familie, vrienden enz.) zijn verplicht achter de afrastering te blijven. Zowel tijdens de spellen als op momenten dat het spel niet gebruikt wordt.
 • Kinderen mogen enkel onder begeleiding van een volwassene het veld betreden. Dit uit veiligheidsoverwegingen. Er liggen veel materialen op het veld die niet geschikt zijn als speelgoed! (stroom, water enz.).
 • Er is kleedruimte en douchegelegenheid voorzien. De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal uit de kleedruimtes.
 • In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist de organisatie.
 • Neem alle regels in acht zodat we een geweldig evenement krijgen!!